DNBP Echt-Susteren

samen staan we sterk

Welkom op onze website


In Echt-Susteren zijn we al best tevreden, de gemeente doet haar best en zet zich iedere dag weer in om van deze gemeente een goede en een leefbare omgeving te maken. Toch zijn er altijd dingen die anders kunnen, beter kunnen of zelfs geheel moeten veranderen. De fractie van DNBP - Echt-Susteren gaat zich richten op de inwoners, de burgers! De inwoners van deze gemeente zijn namelijk de spil van deze gemeente, wij denken daarin een verbindende factor te kunnen zijn, en bovendien een goed luisterend oor te kunnen bieden om zo draagvlak te creëren! De huidige politiek is het belangrijkste uit het oog verloren, namelijk het rechtstreekse contact met de inwoners, het luisteren naar de inwoners en de inwoners betrekken bij de politiek! DNBP - Echt-Susteren wil hierin het verschil maken, een nieuwe generatie naar voren brengen, en tezamen met de huidige politieke generatie een succes te maken van deze gemeente voor zowel jong als ook oud! Doet u mee? Mail ons!
DNBP Echt-Susteren start binnenkort met een campagne om mensen in nood te helpen! Armoede laat men vaak niet zien, en al helemaal niet naar buiten treden. Wij geloven daarom in een algemeen luisterpunt en willen hulp bieden, kunnen wegen voor u uitstippelen en u begeleiden naar een beter bestaan. Voor sommige betekent armoede het hebben van schulden, voor anderen betekent armoede ziek zijn, en voor weer anderen betekent armoede alleen zijn en in de moeilijkheden geraken. Er zijn in Nederland te weinig initiatieven om eenieder te voorzien, maar in Echt-Susteren zijn er dus plannen om een dergelijke stichting een bestaan in te roepen. DNBP is hiervoor met meerdere bedrijven in contact en met een aantal mensen welke het voortouw reeds al genomen hebben. Het initiatief komt er zeker aan, de vorm waarin en met welke naam is nog niet geheel duidelijk. Medio 2020 zal de stichting worden opgericht, tot deze tijd is eenieder op zich zelf aangewezen, want er is verder geen initiatief dat grote vormen aan neemt en politiek ondersteund word!