DNBP Echt-Susteren

samen staan we sterk

Welkom op onze website


Welkom beste bezoeker,

DNBP - Echt-Susteren (voorheen bekend als Pbes) bestaat uit een gezellige groep mensen. Velen zijn vrienden in het gewone alledaagse leven, anderen zijn bekenden of onbekenden. Samen willen we graag iets gaan bijdragen in deze mooie gemeente genaamd Echt-Susteren. Allemaal zetten we ons in, ieder op zijn eigen manier. Iedereen heeft eigen kwaliteiten echter hebben we allemaal 3 dingen gemeen met elkaar namelijk, we zijn allen inwoner van Echt-Susteren, allen zijn we politiek geïnteresseerd, en allemaal werken we gewoon voor ons gezin! 


De Nederlandse Burger Partij bestaat dan ook uit mensen van de midden-stand groep, mensen zoals u! Wij voelen wat u voelt, wij zien gebeuren wat u ziet gebeuren, wij kunnen dan ook niet langs de kant staan en niets doen. Wij denken dat het anders kan en ook anders moet. De Nederlandse Burger Partij is een landelijke organisatie met meerdere fracties waarvan Echt-Susteren er 1 is. Doet u mee?


In Echt-Susteren zijn we al best tevreden, de gemeente doet haar best en zet zich iedere dag weer in om van deze gemeente een goede en een leefbare omgeving te maken. Toch zijn er altijd dingen die anders kunnen, beter kunnen of zelfs geheel moeten verdwijnen. De fractie van DNBP - Echt-Susteren gaat zich richten op de inwoners, de burgers! De inwoners van deze gemeente zijn namelijk de spil van deze gemeente, wij denken daarin een verbindende factor te kunnen zijn en bovendien een goed luisterend oor te kunnen bieden om zo draagvlak te creëren. De huidige politiek is het belangrijkste uit het oog verloren, namelijk het rechtstreekse contact met de inwoners, het luisteren naar de inwoners en de inwoners betrekken bij de politiek!

DNBP - Echt-Susteren wil hierin verschil maken, een nieuwe generatie naar voren brengen en tezamen met de huidige generatie politiek een succes te maken van deze gemeente voor zowel jong als ook oud! Doet u mee? Mail ons!